wwenda 1

Weronika Wenda Kancelaria Radcy Prawnego świadczy usługi prawne zarówno na rzecz Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Kancelaria specjalizuje się w obsłudze procesów budowlanych i inwestycyjnych.

Kancelaria świadczy usługi prawne obejmujące w szczególności:
-konsultacje i porady prawne w sprawach indywidualnych
-sporządzanie opinii prawnych, w tym w szczególności w przedmiocie wymogów administracyjnych w procesie inwestycyjnym,
-sporządzanie analiz stanu prawnego nieruchomości (due diligence),
-sporządzanie oraz negocjowanie umów,
-sporządzanie pism procesowych,
-reprezentowanie Klienta w postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz w postępowaniach egzekucyjnych,
-reprezentowanie Klienta w sprawach administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz w sprawach sądowo-administracyjnych przed sądami    administracyjnymi,
-kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców w ramach zlecenia stałej obsługi prawnej.

Założyciel Kancelarii radca prawny dr Weronika Wenda jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie na kierunkach Prawo oraz Administracja Samorządowa oraz seminarium doktoranckiego na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.