Prawo gospodarcze

 

-obsługa w zakresie zakładania działalności gospodarczej, rejestracji spółek i innych podmiotów  prawa handlowego,
 
-sprawy gospodarcze na etapie przedsądowym (wezwania do zapłaty, polubowne rozstrzyganie sporów)  oraz sądowym.