Prawo zobowiązań

-przygotowywanie, opiniowanie i konsultowanie umów funkcjonujących w obrocie gospodarczym
 
-uczestnictwo w negocjacjach dotyczących umów,
 
-dochodzenie roszczeń wynikających z zawartych umów,
 
-zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi