1.	Umowa deweloperska w systemie prawa - uwagi na marginesie monografii Ryszarda Strzelczyka "Umowa deweloperska w systemie prawa prywatnego", Warszawa 2013 (artykuł recenzyjny), Przegląd Prawa Publicznego, 2014 nr 6, s. 51 -62,

2. Unijne aspekty ustawy z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, Polska wobec standardów Unii Europejskiej, red. P.Kuczma, 2015, Polkowice, s. 203 -220.

3. „Recenzja publikacji Umowa Deweloperska w praktyce pod red. A.Szymańczyk, Wydawnictwo Wolters Kluwer S.A., Warszawa 2014”, Studia Prawnicze. Rozprawy i Materiały, red. Z.Maciąg, 2015 nr 2 (17), s.201-210.

4. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 15 czerwca 2016 roku, sygn. akt II CSK 639/15, Jurysta Magazyn Prawniczy, red. T.Konarska, nr 2/2017 (268), s. 38-41.

5. Odstąpienie od umowy deweloperskiej jako instrument ochrony praw nabywcy, Warszawa 2018, C.H. Beck.

6. W.Wenda [w:] Kodeks.cywilny.Komentarz, red. M.Załucki, komentarz do art. 394 - 396, Warszawa 2019, C.H. Beck.

7. Użytkowanie wieczyste ma sens dla inwestycji komercyjnych, https://www.prawo.pl/samorzad/uzytkowanie-wieczyste-przy-inwestycjach-komercyjnych-komentarz,394145.html

8. Przedkontraktowe obowiązki informacyjne dewelopera, a zmiana przedsięwzięcia deweloperskiego po zawarciu umowy deweloperskiej, Kraków 2021, Studia Prawnicze 2020 Nr 2 (27), s. 125 – 132.

9. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego – Izby Cywilnej z dnia 27 listopada 2020 r. (III CZP 83/19) (glosa aprobująca), Kraków 2021, Studia Prawnicze 2021 Nr 2 (29), s. 83 – 92.

10. W.Wenda, Odstąpienie od umowy przez nabywcę w świetle nowej ustawy deweloperskiej Współczesne, Współczesne  problemy, wyzwania i pożądane kierunki zmian w prawie nieruchomości, red. R.Strzelczyk, D.Lubowiecki, Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego Warszawa 2022, s. 10-31.

11. Zakup mieszkania z lokatorem legalny, choć nie zawsze opłacalny, https://www.prawo.pl/prawo/zakup-mieszkania-z-lokatorem-wypowiedzenie-umowy,520816.html

12. W.Wenda [w:]  Ustawa o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym. Komentarz. Dariusz Okolski, Jan Górak, dr Weronika Wenda