Prawo rodzinne i spadkowe

 

-sprawy o rozwód, separację, unieważnienie oraz ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 
-sprawy o ubezwłasnowolnienie,
 
-sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 
-sprawy o dział spadku,
 
-sprawy dotyczące zapisu i polecenia,
 
-sprawy o zachówek,